Disclaimer

HANDELSMERKEN
De op deze internetpagina genoemde handelsmerken zijn eigendom van Focum.

COPYRIGHT
Het copyright op de inhoud van deze website berust bij Focum. Het is verboden om de inhoud van deze website in zijn geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te kopiëren of over te nemen in enig ander werk, behalve voor:

  • Het afdrukken of downloaden van delen van de inhoud van deze website voor niet-commercieel, informatief en persoonlijk gebruik; en
  • Het kopiëren van de inhoud van deze website om geïnteresseerde derde partijen persoonlijk te informeren op voorwaarde dat u Focum noemt als de bron van de inhoud en dat u deze derden ervan op de hoogte stelt dat deze voorwaarden ook voor hen gelden en dat ook zij verplicht zijn de voorwaarden na te leven.

Alle rechten voorbehouden.

DISCLAIMER / AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

  • Focum kan en wil de juistheid en de volledigheid van de informatie, de inhoud en de afbeeldingen op deze website niet garanderen. Focum tracht u met deze website slechts 'vrijblijvend' te informeren over zijn producten en diensten. Voor zover wettelijk toegestaan stelt Focum zich uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie, inhoud en afbeeldingen op de website voor zover de website hiermee expliciet of impliciet verwachtingen zou scheppen over commercieel gebruik of andere toepassingen en over bepaalde productkenmerken of gebruikseigenschappen, ongeacht de rechtsgrond en ongeacht of Focum, diens werknemers of vertegenwoordigers hierbij in gebreke zijn gebleven.
  • Focum is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor enige specifieke schade, indirecte schade, gevolgschade of schade vanwege uitval, gegevensverlies of winstderving, voortkomende of verband houdende met het gebruik of de juistheid van de informatie, inhoud of afbeeldingen op deze website, ongeacht of deze schade is ontstaan onder uitvoering van een overeenkomst, door nalatigheid of door een onrechtmatige daad.

PRIVACY STATEMENT
Focum kan persoonlijke gegevens, zoals het Internet Protocol (IP) adres, opslaan wanneer u onze website bezoekt. Focum zal deze informatie in lijn met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, vertrouwelijk behandelen. Focum gebruikt deze gegevens enkel en alleen om te reageren op vragen van u, om het bezoekersgedrag op de website te analyseren en voor marketingdoeleinden. 

Gegevens die een prospect aan Focum verstrekt voor een aanmelding op AchterafBetalen, zullen alleen gebruikt worden voor dit doel.

ALGEMEEN

  • Let op: de informatie, inhoud en afbeeldingen op deze website kunnen onvolledig, achterhaald of onjuist zijn. Het is daarom van groot belang dat u eerst contact opneemt met Focum om informatie te controleren voordat u op basis van die informatie actie onderneemt. Wij behouden ons het recht voor om de informatie, inhoud en afbeeldingen op deze website zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen.
  • De informatie op deze website is vrijblijvend en mag niet als offerte worden beschouwd. Op alle geleverde oplossingen en diensten van Focum zijn de algemene voorwaarden van Focum van toepassing.